Aktuality | TÁJÉKOZTATÓ - OZNÁMENIE

Tájékoztató - Oznámenie 

Kedves honlapot Látogató !

2020. május 6-án   nagy veszteség érte kis falunkat, mikor tűzeset során teljesen kiégett a falu könyvtára, kultúrháza és nagyban rongálódott Zétény községháza is.

A hihetetlen gyorsasággal terjedő  lángok hatalmas eszmei és anyagi kárt okoztak az épületen, amely ebben az időszakban felújítás alatt állt, így a felújítás is tönkre ment. A tűz eloltásában a szobránci, tőketerebesi, szerdahelyi és királyhelmeci tűzoltók vettek részt. A tűzesetben senki nem sérült meg.

Zétény község kultúrháza a 60-as években épült és azóta folyamatosan gazdag kulturális és társadalmi  rendezvényeknek adott otthont , amelyekhez sok-sok  embernek  fűződik kellemes, szép emléke. Tudatában vagyunkk annak, hogy a koronavírus nagyon megnehezíti a mindennapi életünket, de mégis bízunk benne, hogy lesznek, akik lehetőségeikhez mérten, hacsak csekély összeggel is, de hozzá tudnak járulni, hogy a falu központi épületét újjá tudjuk varázsolni.

Kellemes érzéssel tölt el bennünket, hogy már eddig is nagyon sokan segítettek munkájukkal, adományaikkal, könyvfelajánlásokkal.

A romok eltávolítása közös erővel megtörtént, kezdődik  a megrongálódott tetőszerkezet lebontása és ezután elkezdődhet a tető felújítása, majd fokozatosan a hivatali rész és a további termek felújítása ,  helyreállítása.  

Hálásan köszönjük az eddigi felajánlásokat !

Felajánlását ezután már csak a községi hivatalban teheti meg.

žený návštevník webovej stránky!

Veľké škody na budove obecného úradu spôsobil  požiar v obci Zatín v okrese Trebišov dňa 6. mája 2020. Oheň zachvátil okolo poludnia priestor garáže, z ktorej rýchlo prešiel na budovu úradu s kultúrnym domom. Poškodená je najmä strecha, ktorá má len niekoľko rokov, a bude ju potrebné odstrániť.
Budova, kde sa nachádza aj miestna knižnica a archív, pritom aktuálne prechádzala rekonštrukciou.  Rekonštrukcia sa začala výmenou okien a akurát sa začalo robiť na fasáde.
Požiar vznikol okolo poludnia, príčina je predmetom zisťovania.
Sme malá obec, je to pre nás obrovská škoda, nevieme to finančne ani odhadnúť. Už sme sa tešili, že rekonštrukciou to dáme do poriadku.
Najprv začala horieť časť, kde sú garáže, a potom to prešlo na budovu tesne vedľa, šľahali plamene, išlo to veľmi rýchlo ďalej počas desiatich minút . Zamestnanci aj obyvatelia obce pomáhali pri hasení aj vynášaní vecí a dokumentov.
Pri likvidácii požiaru zasahovala viac ako desiatka hasičov, a to profesionálov zo Sobraniec, Trebišova a Kráľovského Chlmca a dobrovoľných hasičov zo Stredy nad Bodrogom. Pri udalosti sa nikto nezranil.

Ťažko je nám  slovami sa vyjadriť k tragickej udalosti, ktorá zasiahla našu obec.

Našu malú dedinu zastihla veľká strata , požiar nám spôsobil obrovskú citovú a materiálnu škodu.

Viacerým sa viažu pekné spomienky k nášmu kultúrnemu domu, ktorý poskytol veľa tanečných zábav , stretnutí, kultúrnych a spoločenských podujatí. Sme si vedomí, že koronavírus nám sťažuje náš každodenný život, ale aj napriek tomu dúfam že sa nájdu aj darcovia , ktorí aj keď malou sumou dokážu prispieť, aby sme budovu našej obce znova postavili .

Napĺňa nás to príjemným pocitom, že  už veľa ľudí pomohlo s ich prácou, darmi a ponukami kníh.
Zhoreniny boli odstránené spoločným úsilím, v týchto dňoch sa začína  demontáž  poškodenej strešnej konštrukcie, potom sa bude  realizovať  obnova strechy. Postupne  budú práce pokračovať obnovou miestností obecného úradu a ďalších miestností kultúrneho domu.

Všetkým Vám ďakujeme za doterajšiu podporu ! Finančné podpory môžete odovzdať už len v hotovosti  na obecnom úrade v Zatíne.

Zoznam aktualít