Aktuality | Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Na vedomie Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti

s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 k podmienkam, ktoré musia byť splnené pri individuálnej duchovnej starostlivosti./ lelkisegély szolgálat/

PhDr. Ivan Petrovič
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove

Dokument je v mape " Dokumenty " mappában

Zoznam aktualít