• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Vitajte na stránkach obce Zatín

Vitajte na stránkach obce <span>Zatín</span> Vážený návštevník !

V mene zastupiteľstva obce Zatín ako aj v mene svojom by som Vás chcel privítať na našej webovej stránke . Pri návšteve našej internetovej stránky Vám ponúkame možnosť oboznámiť sa s hodnotami obce Zatín: pamiatkami, kultúrnym životom , minulosťou a súčasnosťou. Internet nepreukazuje, že obyvatelia našej obce sú pohostinní , preto odporúčame všetkým, aby nás navštívili a osobne sa presvedčili o skutočnostiach.

Sme hrdí na minulosť našich predkov a s radosťou propagujeme bohatú súčasnosť obce.

Zoltán Szaxon , starosta obce
 
Aktuality