Školstvo

V obci sa nachádza Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským.

      MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ

A L A P I S K O L A   ÉS   Ó V O D A
/ közös igazgatású, jogi alanyisággal rendelkező /


Kontaktné údaje:
Hlavná 114/60
076 53 Zatín
Tel: 0918 622 714


Riaditeľka:
Alžbeta Ďurková
Školský rok 2022/2023

Alžbeta Ďurková

Učiteľka ZŠ

Denisa Kováčová

Ped. asistent ZŠ  

Enikő Somrákiová

Učiteľka MŠ

Melinda Szalaiová

Učiteľka MŠ

Daniela Bohácsová  

Ekonómka

Zuzana Pállová

Ved. ŠJ

Zuzana Kendiová

Upratovačka

Henrieta Királyová

Kuchárka


OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

“A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” (Goethe)

MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ

A L A P I S K O L A  ÉS  Ó V O D A
/ közös igazgatású, jogi alanyisággal rendelkező /
Igazgatónő: Ďurka Erzsébet

Dňa 1.októbra 2006 bolo slávnostné odovzdanie rekonštruovanej budovy Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským.

A helyi oktatási intézményeknek otthont adó épület 2006-ban lett felújítva. Az épület új, modern nyílászárókat, külső szigetelést és új burkolatot, valamint új tetőszerkezetet kapott. Az épületben belső modernizálásra is sor került. Az ünnepélyes átadás Szaxon Zoltán polgármester vezetésével 2006. október 1-jén volt. Ezen megjelentek az iskola dolgozói, az önkormányzat tagjai, megyei képviselő, az építésvezetők, a kivitelező cég képviselői, a projekt vezetője, az egyházak képviselői, valamint a község lakosai.
A felújításra EU-s alapokból pályáztunk, értéke 4 589 744.- szlovák korona. A község kb. 450 000 .- szlovák korona hozzájárulással segítette a programot, amelyben benne foglaltatnak az egyéb felújítási munkálatok is. /pl. járda és bejárati lépcsők burkolása, festés.../ Az intézmény együttműködik a helyi önkormányzattal. Közös rendezvényeink: Karnevál, Mikulásváró, Falunapi gyermeksportnap, Anyák napja, Március 15., Öregek napja