Školstvo

V obci sa nachádza Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským.
Dňa 1.októbra 2006 bolo slávnostné odovzdanie rekonštruovanej budovy Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským.

Kontaktné údaje:
Hlavná 114/60,
076 53 Zatín
Tel: 056 / 63 92 738


Poverená riaditeľka -učiteľka :
Ďurková Alžbeta

Učiteľky MŠ :
Trosková Mária
Bóková Alžbeta

Zamestnanci :
Irena Gécziová , administr. pracovníčka
Zuzana Pállová  vedúca ŠJ
Edina Belánová , kuchárka je na   MD    Zastupuje :   Pósa Csaba     kuchár
Zuzana Kendiová , upratovačka

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

“A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” (Goethe)

MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ

A L A P I S K O L A ÉS Ó V O D A
/ közös igazgatású, jogi alanyisággal rendelkező /
Igazgatónő : Ďurka Erzsébet

A helyi oktatási intézményeknek otthont adó épület 2006-ban lett felújítva. Az épület új , modern nyílászárókat, külső szigetelést és új burkolatot valamint új tetőszerkezetet kapott. Az épületben belső modernizálásra is sor került. Az ünnepélyes átadás Szaxon Zoltán polgármester vezetésével 2006.október 1-jén volt. Ezen megjelentek az iskola dolgozói, az önkormányzat tagjai, megyei képviselő, az építésvezetők, a kivitelező cég képviselői, a projekt vezetője , az egyházak képviselői valamint a község lakosai.
A felújításra EU-s alapokból pályáztunk, értéke 4 589 744.- szlovák korona . A község kb. 450 000 .- szlovák korona hozzájárulással segítette a programot, amelyben benne foglaltatnak az egyéb felújítási munkálatok is./ pl. járda és bejárati lépcsők burkolása, festés.../ Az intézmény együttműködik a helyi önkormányzattal. Közös rendezvényeink : Karnevál, Mikulásváró, Falunapi gyermeksportnap, Anyák napja , Március 15., Öregek napja