Medzinárodná spolupráca

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK  - TESTVÉRTELEPÜLÉSEK

M E D Z I N Á R O D N Á   S P O L U P R Á C A

"Najbližšie musí mať človek k človeku."

A K T U A L I T Á S O K

2022

2022.május 21. Delegáció Versecen- Szerbiában

A szerbiai testvértelepülésen működő Petőfi Sándor Egyesület meghívására érkezett a Bazsarózsa asszonykórus, Kukó Miklós polgármester, Horváth Béla és Molnár Miklós képviselők, hogy képviseltessük régiónkat a  Dél-Bánáti Magyar Művelődési Egyesületek  XXXII.Seregszemléjén.

Március

Testvértelepülési rendezvény

Helvécia Nagyközség Önkormányzata 2022. március 5-én rendezte meg hagyományos Alapítási ünnepét. (Fotók: Vincze József)

Az alapítási ünnepen arra emlékeznek, hogy 130 évvel ezelőtt települt be 105 szőlőművelő család a Balaton-felvidékről a mai Helvécia település területére, hogy a Svájcban született Wéber Ede álmát megvalósítva virágzó szőlőbirtokot hozzanak létre a homokon.

Községünket az ünnepségen négytagú küldöttség képviselte : Kukó Miklós,Szakszon Anna, Csarnakovics Angéla és Horváth Béla.

Képek a fotogalériában és az alábbi linkeken :

https://www.baon.hu/helyi-kozelet/2022/03/alapitasi-evfordulot-unnepelt-helvecia

https://keol.hu/kecskemet-bacs/az-alapitasat-unnepelte-szombaton-helvecia

2021

SEPTEMBER

September - Vinobranícke oslavy v Maďarsku - Helvécia - Szüreti ünnepség a testvértelepülésen

Delegácia našej obce - Községünket képviselték ezen a rendezvényen :

Kukó Miklós polgármester és családja, Horváth Katalin és Molnár Miklós képviselők, valamint Balla Lajos és Balla Anita

AUGUSZTUS

Delegácia našej obce sa zúčastnila stretnutí družobných obcí v Rumunsku - Erdély - Karcfalva.

A kedvező járványügyi helyzetnek köszönhetően a község delegációja - Kukó Miklós polgármester és Molnár Miklós képviselő -  ellátogatott Erdélybe Csíkkarcfalva testvértelepülésre  a Nagyboldogasszony Napok rendezvényre.

2020

Stretnutie družobných obcí sa neuskutočnili z dôvodu pandémie COVID-19.

Sajnos a COVID-19 világjárvány idején a testvértelepülések találkozói elmaradtak.

2019

Delegációk a testvértelepüléseken :

Delegácie v partnerských obciach:

  • Helvécián március 15-én /Maďarsko/ - Mikuláš Kukó, Mikuláš Molnár, Kinga Belánová, Ingrid Šimková
  • Karcfalván a Nagyboldogasszony ünnepén/Rumunsko/ - Vojtech Horváth, Mikuláš Kukó, Katarína Horváthová
  • Helvécián a szüreti ünnepségen/Maďarsko/- Delegácia v zostave :  Mikuláš Kukó, Tímea Kukóová, Mikuláš Molnár, Ing., Kinga Belánová ,  Rudolf Sokoly, Ingrid Šimková, Ján Šimko sa zúčastnili Vinobraneckých osláv .
  • Jánosi /Ukrajina / - Mikuláš Kukó,  Vojtech Horváth sa zúčastnili obecných osláv v družobnej obci Jánosi.

                                                                                                                                                                                              Július 3 - 7. XII.NEMZETKÖZI KÁRPÁT-MEDENCEI DIÁKTÁBOR

XII.NEMZETKÖZI KÁRPÁT-MEDENCEI DIÁKTÁBOR, amely idén  Zétény településen volt  megrendezve 2019.július 3 – 7. között. A táborhely  a Veľaty-Mária kempingben volt, ahová 10 zétényi, 10 karcfalvi / Erdély/ és 10 helvéciai /Magyarország /gyerek érkezett vezetőikkel együtt. A táborhely lehetőséget adott a kinti sütésre-főzésre, sportolásra, fürdőzésre és szépen felújított vendéglő várta a gyerekeket finom ételekkel. Az ünnepélyes megnyitó után vetélkedőn ismerkedtek a gyerekek egymással és  a telepüések nevezetességeivel. Gazdag élménnyel tértek haza a  kassai kirándulásról, a jászói barlanglátogatásról , a füzéri várlátogatásról. A szombati napot Zétényben töltötték el, ahol bekapcsolódtak a kulturális nap és a falunap eseményeibe. Vasárnap ünnepélyes táborzárás volt. A tábor vezetője Ing.Molnár Miklós volt, a programok előkészítésébe  és a felügyelet biztosításába minden képviselő és néhány szülő is  bekapcsolódott Kukó Miklós polgármester irányításával, de köszönet jár Csarnakovics Angélának és Szaxon Izabellának is az előkészületekért.

2019.március 15.

Zétény község delegációja Kukó Miklós polgármester vezetésével megtisztelte a helvéciai testvértelepülés március 15-i ünnepi megemlékezését. A delegáció / Kukó Miklós, Ing.Molnár Miklós, Belán Kinga, Simko Ingrid /koszorút helyezett el a Petőfi szobornál.

2018

10. výročie podpísania partnerstva obcí Zatín-Karcfalva   - 10 éves testvértelepülési kapcsolat

V septembri nás navštívili členovia obecného zastupiteľstva z Rumunska - Karcfalva z príležitosti 10. výročia podpísania družobných stykov medzi obcami. Hodnotili sme uplynulé obdobie a vytýčili sme ďalšie ciele spolupráce.

2018.szeptemberében meghívtuk  Karcfalva  testvértelepülés delegációját a testvérkapcsolatpok 10. évfordulója alkalmából.A találkozón értékeltük az elmúlt időszakot és kitűztük az együttműködés további lehetőságeit.

/ képek a fotogalériában /

Vinobranícke oslavy v družobnej obci Helvécia - Szüreti ünnepség

Našu obec reprezentovali 4 dospelí.Községünket négyen képviselték.

Medzinárodný detský tábor - Nemzetközi gyerektábor

V roku 2018 tábor bol organizovaný v poslednom týždni júna  v M´aďarsku, v družobnej obci Helvécia. Našu obec reprezentovali  6 detí a 2 dospelí.

2018-ban a Nemzetközi Kárpát-Medencei Tábor a magyarországi testvértelepülésen, Helvécián volt. Községünket  6 gyerek és két felnőtt képviselte.

/ képek a fotogalériában /

2017

2017-ben is ellátogatott községünk delegációja Helvéciára a március 15-i megemlékezésekre, amelyen  a község polgármestere  emléklapot adott át a 15 éves testbvértelepülési kapcsolat alkalmából. Ősszel pedig a szüreti ünnepségen is részt vettnk . Karcfalvára szintén ellátogatott egy delegáció a Nagyboldogasszony ünnepségre, a község kulturális rendezvényére. 2017-ben a Kárpát- Medencei Nemzetközi Diáktábor is Karcfalván volt, ahol községünket 8 résztvevő képviselte.

Szaxon Zoltán polgármester a Falunapok keretén belül  átadta az emléklapokat és emlékkönyveket a 15 éves évforduló alkalmából azoknak, akik részesei voltak az elmúlt 15 év testvértelepülési eseményeinek Zétény és Helvéciai között. Helvécia község nevében Kiss Imre mondott beszédet, Balogh Károly polgármester pedig emlékplakettet adott át községünknek. A delegáció tagjai községünk iránti tiszteletüket  koszorúzással is kifejezték az Európai parkban elhelyezett kopjafánál és a világháborús emlékműnél.

2016

2016-ban is ellátogatott községünk delegációja Helvéciára  a szüreti ünnepségre. Karcfalvára szintén ellátogatott egy delegáció a Nagyboldogasszony ünnepségre, a község kulturális rendezvényére. 2016-ben a Kárpát- Medencei Nemzetközi Diáktábor  Zétényben volt , a Velejte - Mária rekreációs központ táborhelyén, gazdag programmal, 40 résztvevővel.

Delegácia obce Zatín v Maďarsku  - Helvécián, március 15 -én

Meghívást kaptunk Helvéciára  az 1848 -as  forradalom évfordulóján rendezett ünnepségre és koszorúzásra. Községünket Horváth Béla alpolgármester, Szakszon Anna képviselő, valamint Csarnakovics Angéla és Horváth Erzsébet képviselték ezen a szép ünnepen.

/ képek a fotogalériában - Medzinárodná spolupráca /

2014 - ben és 2015- ben

Településünk delegációja rendszeresen ellátogat a testvértelepülések rendezvényeire : március 15- én  a magyarországi Helvécia településre,  augusztus  15 -én az erdélyi Karcfalva településre a  Nagyboldogasszony ünnepen, ősszel pedig mindig ellátogatunk a helvéciai szüreti ünnepségre. A települések diákjai rendszeresen találkoznak a Kárpát - medencei diáktáborokban, 2014- ben Erdélyben , 2015 - ben Helvécián.

2 0 1 3

Delegácia v družobnej obci Karcfalva

Delegáció Erdéllyben a  Nagyboldogasszony ünnepen 

testvértelepülésünkön Karcfalván

2013.augusztus 15.

„ HATÁRTALAN „ Nemzetközi honismereti , Kárpát-Medencei Diáktábor

Medzinárodný detský tábor

2013. július 2  - 7.

„ HATÁRTALAN „ Nemzetközi honismereti , Kárpát-Medencei Diáktábort szervezett Zétény település önkormányzata július 2 – 7. között. Szaxon Zoltán polgármester elmondta, hogy testvértelepülések diákjai táboroznak nyaranta mindig más - más országban: Magyarországon / Helvécia /, Szerbiában / Versec/,Erdélyben / Csíkkarcfalva/ és Szlovákiában Zétény. A zétényi gyerekek ünnepi műsorral várták a vendégeket , azután elénekelték tábori himnuszukat / A csitári hegyek alatt című népdalt /. Helvécia átadta a vándorzászlót és a krónikát. Szaxon Zoltán zétényi polgármester üdvözölte a résztvevőket.
A VI.diáktábor társrendező szervezetét, a CSEMADOK alapszervezetet Szakszon Anna elnök és Csarnakovics Angéla képviselték , akik rendszeresen tájékoztatták az önkormányzat tagjait az alakuló programról. A táborhely Hatfán volt, ahol Kiss Emőke és Géczi Irénke tartottak napi szolgálatot. A tábor lakói Bodrogköz irodalmi, történelmi és vallási vonatkozású helységeivel ismerkedtek : voltak Királyhelmecen a múzeumban, Leleszen a premontreiek templomában, Borsiban a Rákóczi kastélyban,Imregen a kolostorban, Zemplénben , Széphalomban. Kassán a Szent Erzsébet dóm volt a fő célpont, ahol Czimbalmosné Molnár Éva a Magyarország kassai főkonzula is köszöntötte a tábor lakóit.
A hét folyamán volt íjászat,horgászat,tűzoltók bemutatója, irodalmi, ügyességi és szellemi vetélkedők, kézműves foglalkozások, kemencézés, dal – és játék tanulás. A szombati napot a tábor lakói Zétényben töltötték, ahol éppen a XII. Zétényi Falunapok eseményei folytak : kaktusz kiállítás, betekintés a szövés rejtelmeibe a tájházban , hagyományos ételek kóstolója,a lakosság megvendégelése, arcfestés, légvárak, Patrik a lufihajtogató bűvész, palacsinta-kóstoló,kézműves foglalkozások, „ az ének iskolája „ , zumbázás, gyerekdiszkó és utcabál.
A tábor 40 gyereklakója könnyes szemmel búcsúzott egymástól a vasárnapi ünnepélyes táborzáráson, a 11 vezető pedig elismerő szavakkal méltatta a tábori eseményeket. A zétényi tájházban szőtt szőnyegeket kaptak emlékbe a tábor lakói, valamint kisebb ajándéktárgyakat, amelyeket a szlovákiai magyar pártok szponzorként adtak a tábor résztvevőinek. Csekély összeggel bár, de a Bethlen Gábor Alap is támogatta ezt a kezdeményezést.