Medzinárodná spolupráca

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK  - TESTVÉRTELEPÜLÉSEK

M E D Z I N Á R O D N Á   S P O L U P R Á C A

"Najbližšie musí mať človek k človeku."

A K T U A L I T Á S O K

2017

2017-ben is ellátogatott községünk delegációja Helvéciára a március 15-i megemlékezésekre, amelyen  a község polgármestere  emléklapot adott át a 15 éves testbvértelepülési kapcsolat alkalmából. Ősszel pedig a szüreti ünnepségen is részt vettnk . Karcfalvára szintén ellátogatott egy delegáció a Nagyboldogasszony ünnepségre, a község kulturális rendezvényére. 2017-ben a Kárpát- Medencei Nemzetközi Diáktábor is Karcfalván volt, ahol községünket 8 résztvevő képviselte.

Szaxon Zoltán polgármester a Falunapok keretén belül  átadta az emléklapokat és emlékkönyveket a 15 éves évforduló alkalmából azoknak, akik részesei voltak az elmúlt 15 év testvértelepülési eseményeinek Zétény és Helvéciai között. Helvécia község nevében Kiss Imre mondott beszédet, Balogh Károly polgármester pedig emlékplakettet adott át községünknek. A delegáció tagjai községünk iránti tiszteletüket  koszorúzással is kifejezték az Európai parkban elhelyezett kopjafánál és a világháborús emlékműnél.

2016

2016-ban is ellátogatott községünk delegációja Helvéciára  a szüreti ünnepségre. Karcfalvára szintén ellátogatott egy delegáció a Nagyboldogasszony ünnepségre, a község kulturális rendezvényére. 2016-ben a Kárpát- Medencei Nemzetközi Diáktábor  Zétényben volt , a Velejte - Mária rekreációs központ táborhelyén, gazdag programmal, 40 résztvevővel.

Delegácia obce Zatín v Maďarsku  - Helvécián, március 15 -én

Meghívást kaptunk Helvéciára  az 1848 -as  forradalom évfordulóján rendezett ünnepségre és koszorúzásra. Községünket Horváth Béla alpolgármester, Szakszon Anna képviselő, valamint Csarnakovics Angéla és Horváth Erzsébet képviselték ezen a szép ünnepen.

/ képek a fotogalériában - Medzinárodná spolupráca /

2014 - ben és 2015- ben

Településünk delegációja rendszeresen ellátogat a testvértelepülések rendezvényeire : március 15- én  a magyarországi Helvécia településre,  augusztus  15 -én az erdélyi Karcfalva településre a  Nagyboldogasszony ünnepen, ősszel pedig mindig ellátogatunk a helvéciai szüreti ünnepségre. A települések diákjai rendszeresen találkoznak a Kárpát - medencei diáktáborokban, 2014- ben Erdélyben , 2015 - ben Helvécián.

2 0 1 3

Delegácia v družobnej obci Karcfalva

Delegáció Erdéllyben a  Nagyboldogasszony ünnepen 

testvértelepülésünkön Karcfalván

2013.augusztus 15.

„ HATÁRTALAN „ Nemzetközi honismereti , Kárpát-Medencei Diáktábor

Medzinárodný detský tábor

2013. július 2  - 7.

„ HATÁRTALAN „ Nemzetközi honismereti , Kárpát-Medencei Diáktábort szervezett Zétény település önkormányzata július 2 – 7. között. Szaxon Zoltán polgármester elmondta, hogy testvértelepülések diákjai táboroznak nyaranta mindig más - más országban: Magyarországon / Helvécia /, Szerbiában / Versec/,Erdélyben / Csíkkarcfalva/ és Szlovákiában Zétény. A zétényi gyerekek ünnepi műsorral várták a vendégeket , azután elénekelték tábori himnuszukat / A csitári hegyek alatt című népdalt /. Helvécia átadta a vándorzászlót és a krónikát. Szaxon Zoltán zétényi polgármester üdvözölte a résztvevőket.
A VI.diáktábor társrendező szervezetét, a CSEMADOK alapszervezetet Szakszon Anna elnök és Csarnakovics Angéla képviselték , akik rendszeresen tájékoztatták az önkormányzat tagjait az alakuló programról. A táborhely Hatfán volt, ahol Kiss Emőke és Géczi Irénke tartottak napi szolgálatot. A tábor lakói Bodrogköz irodalmi, történelmi és vallási vonatkozású helységeivel ismerkedtek : voltak Királyhelmecen a múzeumban, Leleszen a premontreiek templomában, Borsiban a Rákóczi kastélyban,Imregen a kolostorban, Zemplénben , Széphalomban. Kassán a Szent Erzsébet dóm volt a fő célpont, ahol Czimbalmosné Molnár Éva a Magyarország kassai főkonzula is köszöntötte a tábor lakóit.
A hét folyamán volt íjászat,horgászat,tűzoltók bemutatója, irodalmi, ügyességi és szellemi vetélkedők, kézműves foglalkozások, kemencézés, dal – és játék tanulás. A szombati napot a tábor lakói Zétényben töltötték, ahol éppen a XII. Zétényi Falunapok eseményei folytak : kaktusz kiállítás, betekintés a szövés rejtelmeibe a tájházban , hagyományos ételek kóstolója,a lakosság megvendégelése, arcfestés, légvárak, Patrik a lufihajtogató bűvész, palacsinta-kóstoló,kézműves foglalkozások, „ az ének iskolája „ , zumbázás, gyerekdiszkó és utcabál.
A tábor 40 gyereklakója könnyes szemmel búcsúzott egymástól a vasárnapi ünnepélyes táborzáráson, a 11 vezető pedig elismerő szavakkal méltatta a tábori eseményeket. A zétényi tájházban szőtt szőnyegeket kaptak emlékbe a tábor lakói, valamint kisebb ajándéktárgyakat, amelyeket a szlovákiai magyar pártok szponzorként adtak a tábor résztvevőinek. Csekély összeggel bár, de a Bethlen Gábor Alap is támogatta ezt a kezdeményezést.