Cirkev

2024

Január 5. Újévi koncert  a RK templomban - Emmanuel együttes lelket melengető koncertje.

2022

Ablakcsere a RK templomban ,a sekrestye átrendezése. 

2019

Kantor RK kostola bude hrať na novom organe. Organ sa pokladá za kráľa hudobných nástrojov. Zo stavebnej stránky je najväčší a najzložitejší hudobný nástroj. Skladá sa z píšťal, registrov, vzdušníc, mechov, čerpadla vzduchu, (organovej skrine) prospektu, hracieho stola (hracej skrine) a traktúry.

A Római Katolikus templom kántora 2019. decemberétől új orgonán játszik a templomban.

2017

1. októbra bolo posvätenie nového reformovaného kostola za účasti veriacich a reformovaných kňazov z regiónu Zemplín, za účasti dekana Kendi Csaba a za účasti delegácií družobných obcí. Kostol posvätil biskup László Fazekas. Stavbu mu slávnostne odovzdal na začiatku bohoslužby Gabriel Füstös. Obec v plnej miere podporoval výstavbu.

Október 1-jén volt felszentelve az új református templom. Az épületet Füstös Gábor gondnok adta át Fazekas Lászlónak, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökének, aki a felszentelést végezte. Jelen volt Kendi Csaba, zempléni református esperes, valamint lelkészek, vendégek a testvértelepülésekről és a szomszédos településekről, a támogatók és a lakosság.

/ Képek a fotogalériában /

2016

Novovybudovaný reformovaný kostol v Zatíne

V auguste 2016 sa uskutočnila prvá bohoslužba v novom reformovanom kostole v Zatíne.

2016. augusztusában megtartották az első Istentiszteletet az újonnan épített református templomban, Zétényben.

Obnova strechy rímskokatolického kostola v Zatíne - Tetőfelújítás

Farský úrad Boľ – Filiálka Zatín

December 2016

TEMPLOMI HÍREK – SPRÁVY

Obnova strechy s podporou Košického samosprávneho kraja bola úspešne realizovaná.

A napokban sikeresen befejeződtek a tetőfelújítási munkálatok Kassa Megyei Önkormányzat támogatásával

Finančná podpora - A támogatás összege

1.500 Eur

A tetőfelújítást a magyarországi Bethlen Gábor Alap is támogatta 400.000 Forinttal  / 1291,61 EUR /.

Képek a Fotogalériában-Cirkev

2014. június utolsó napjaiban a zétényi RK temlomban a hívek elköszöntek Makovics István atyától, akit 2014. július 1-jével Bodrogszerdahelyre helyeztek szolgálatra. Megköszönték az itt kifejtett tevékenységét és áldott szolgálatot kívántak neki.
Július 6-án tisztelettel köszöntötték az új plébánost, Gajdo Józsefet.

A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

Eredetileg gótikus stílusban épült a 14. században. 1877-ben lett átépítva klasszicista stílusban. 1898-ban leégett, újraépítették. Mai végleges formáját 1937-ben kapta. Egyhajós templom, toronnyal. Szent István nevét viseli. Védett kulturális emlék. A templom az elmúlt 10 évben fel lett újítva. A falunapok keretén belül rendszeresen ebben a templomban van az ökumenikus Istentisztelet.

Az egyházközösség a Bolyi Plébániához tartozik. Jelenlegi plébánosa Gajdo József, a kántor Szaxon Ferenc.

2007 júliusától a templom gondnoka Toronyi Anna. A templomban vannak elsőáldozások, esküvők és keresztelők. 2007 decemberében a templom új orgonát kapott.

A templomban hagyományosan karácsonyi koncert van. A koncert keretén belül a község önkormányzata átadja karácsonyi ajándékcsomagjait a faluban élő nagycsaládosoknak.

A második képen a Domonya utca melletti kereszt - emlékhely található.

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol, pôvodne gotický z konca 14. storočia, v klasickom štýle upravený v roku 1877. V roku 1898 vyhorel, čo si vyžadovalo ďalšiu obnovu. Tá sa uskutočnila v roku 1937, a kostol dostal terajší vzhľad. Je to jednoloďový kostol, zasvätený Sv. Štefanovi. Veža kostola aj stĺpy, ktoré podopierajú loď sú v gotickom slohu. Kostol je chránenou kultúrnou pamiatkou, zapísaný v Súpise pamiatok.V posledných 10 rokoch kostol bol obnovený. V rámci dní obce zvykne sa usporiada okumenická bohoslužba. Kostol pred Vianocami 2007 dostal nový organ.

Už majú tradície Vianočné koncerty v rámci čoho sú odovzdané vianočné darčeky obecného úradu rodinám, ktoré vychovávajú 3 alebo viac maloletých detí.

V súčastnosti bohoslužbu vykonáva farár Jozef Gajdo.

Nedeľa: 09.15 hod.

Dejiny reformovanej cirkvi

Na prvej snímke je kaplnka reformovanej cirkvi. ktorá sa nachádza v centre obce v jednej miestnosti KD. Spoločenstvo by v budúcnosti chcelo vybudovať kostol reformovanej cirkvi. Cirkev je prvýkrát spomínaná v roku 1223. V roku 1628 bol reformovaný kostol v obci a dokonca aj vyhradený kazateľ. V roku 1989 po politickej revolúcii mali možnosť otvoriť kaplnku.

Bohoslužby: nedeľa 9:00
Füstös Gábor - opatrovník
Kazateľ:
PaedDr. Szopó Ferenc
Mgr. Molnár István (Administrátor - Pastor)


A REFORMÁTUS gyülekezet története

Az első képen a református gyülekezet imaháza látható, amely a kultúrház épületében kapott helyet - átmenetileg. A közösség a jövőben szeretne felépíteni egy kisebb református templomot .
Zétény községet 1223-ban említik először a források / Izdethen /. 1628-ban már volt református gyülekezet a községben, sőt prédikátort is fenntartott. Az 1989-es politikai fordulat után nyílt lehetőség imaház létesítésére, melynek otthont a községi hivatal ad: az ajtón kehely jelzi az imaterem helyét. A templomi padokkal berendezett helyiség végében van kialakítva a Mózesszék, valamint a fordított trapéz alakú úrasztala. A gyülekezet ma a bodrogszentesi anyaegyházközség szórvány gyülekezete.
Istentiszteleti alkalmaink: Vasárnap 9.00

A gyülekezet presbiterei:
Füstös Gábor - gondnok
Páll Tibor
Kastély Márta
Kendi Margit
Kendi Zsuzsa
Muszka Enikő
Geri Angéla
Ember József
Botos László
Káplár Zsuzsa

A gyülekezet lelkipásztora(i):
PaedDr. Szopó Ferenc
Mgr. Molnár István (adminisztrátor - lelkész)

(A történethez szolgáló forrás: Bogoly János: Templomaink, Mécs László Népfőiskola - Királyhelmec,1996, Tenke Sándor (főszerk.): Magyar Református Egyházak Javainak Tára - Zempléni Református Egyházmegye II., Debrecen, 2007)