Objednávky

Zoznam odoslaných objednávok 2019

                I.polrok

Dodávateľ

IČO dodávateľa

Čiastka v EUR

Dátum vyhotovenia

Vybavuje

IT Shop & Service, Veľké Trakany

51121034

455,00

05.01.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

IT Shop & Service, Veľké Trakany

51121034

211,50

05.01.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

VERAKO s.r.o., Trebišov

47567279

297,00

29.01.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Trend Consulting, Parchovany

33160601

135,00

27.01.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Trend Consulting, Parchovany

33160601

132,50

29.01.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Sevako-Marcel Andrejov, Vinné

44012993

2.991,97

25.02.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

František Szaxon - SHR, Zatín

35541504

60,00

25.02.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

FEBRA spol. s.r.o., Kráľovský Chlmec

36170984

209,60

15.02.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

COMAX – Peter Szaxon, Zatín

43604064

80,54

04.03.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Juraj Lőrincz EXTRA, Kráľovksý Chlmec

10802312

81,20

06.03.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Talamon s.r.o., Dunajská Streda

36274968

14,99

10.03.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

KORONA-J. Ujháziová, Veľký Kamenec

10800271

98,10

15.03.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

STAVBAN s.r.o., Leles

44548940

420,30

15.03.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Gardenplan-Ostrožovičová, Slov.n.Mesto

43144403

300,00

20.03.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

L-Press – Magdaléna Kopaszová, Leles

40386139

56,00

25.03.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Kájel s.r.o., Viničky

31673678

685,50

27.03.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

KORONA-J. Ujháziová, Veľký Kamenec

10800271

98,10

30.03.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Tibor Szerdahelyi-TIWEL, Streda n. Bodr.

33148074

200,64

08.04.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Juraj Lőrincz EXTRA, Kráľovksý Chlmec

10802312

53,21

25.04.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

AQUA-VIVA, Košice

10787186

50,00

26.04.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

LIM PO s.r.o., Prešov

36498980

267,20

23.04.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

FEBRA spol. s.r.o., Kráľovský Chlmec

36170984

77,06

23.04.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

IT Shop & Service, Veľké Trakany

51121034

582,00

30.04.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

ZENIT AZ s.r.o., Kráľovský Chlmec

47498188

61,20

30.04.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

GNK-FOTOLAB, Leles

44472838

11,60

14.05.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

MLT studio s.r.o., Svätuše

47570547

60,00

14.05.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Zoznam odoslaných objednávok 2019

  1. polrok

Dodávateľ

IČO dodávateľa

Čiastka v EUR

Dátum vyhotovenia

Vybavuje

Juraj Lőrincz EXTRA, Kráľovksý Chlmec

10802312

53,21

20.05.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

KORONA-J. Ujháziová, Veľký Kamenec

10800271

109,00

28.05.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Kájel s.r.o., Viničky

31673678

287,60

28.05.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Juraj Andrejko, Kráľovský Chlmec

14334364

230,00

03.06.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

FEBRA spol. s.r.o., Kráľovský Chlmec

36170984

68,05

03.06.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Tibor Szerdahelyi-TIWEL, Streda n. Bodr.

33148074

254,46

04.06.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

EGO SLOVAKIA s.r.o., Veľký Kamenec

31725325

249,20

06.06.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Kájel s.r.o., Viničky

31673678

540,00

14.06.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Juraj Lőrincz EXTRA, Kráľovksý Chlmec

10802312

53,21

24.06.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Juraj Lőrincz EXTRA, Kráľovksý Chlmec

10802312

53,21

28.06.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Kájel s.r.o., Viničky

31673678

74,20

28.06.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Ing. Paulík Marián, Michalovce

35565110

152,47

15.06.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

LIM PO s.r.o., Prešov

36498980

354,00

27.06.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Dodávateľ

za II.POLROK

IČO dodávateľa

Čiastka v EUR

Dátum vyhotovenia

                             Vybavuje         

Patrik Čoros - PA3K, Leles

46460993

25,00

02.07.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

FEBRA spol. s.r.o., Kráľovský Chlmec

36170984

121,55

01.07.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Trend Consulting, Parchovany

33160601

75,00

31.05.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Trend Consulting, Parchovany

33160601

185,00

27.06.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Mikuláš Timko, Veľký Kamenec

31968899

594,40

04.07.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Viola Kosztyuová - UNIMIX, Svätuše

33152403

719,77

04.07.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Patrik Čoros - PA3K, Leles

46460993

16,00

02.07.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Tibor Szerdahelyi-TIWEL, Streda n. Bodr.

33148074

300,96

16.07.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

KORONA-J. Ujháziová, Veľký Kamenec

10800271

645,00

21.07.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Juraj Lőrincz EXTRA, Kráľovksý Chlmec

10802312

53,21

31.07.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Juraj Lőrincz EXTRA, Kráľovksý Chlmec

10802312

53,21

31.07.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Kájel s.r.o., Viničky

31673678

180,60

30.07.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

OPAL spol. s.r.o., Kráľovský Chlmec

31711260

61,00

31.07.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

FEBRA spol. s.r.o., Kráľovský Chlmec

36170984

452,89

31.07.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Ing. Bányácski Július, Somotor

40386686

90,00

31.07.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

RV-SYSTEM, Streda nad Bodrogom

34876260

400,00

12.08.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

COMAX – Peter Szaxon, Zatín

43604064

93,49

14.08.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

PYROKOMPLET s.r.o., Diakovce

36281280

1.077,44

26.08.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

GOLD-TUR – Zlatica Sunitrová, Sv. Mária

34273948

474,00

28.08.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Kájel s.r.o., Viničky

31673678

53,21

28.08.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Kájel s.r.o., Viničky

31673678

53,50

28.08.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Juraj Lőrincz EXTRA, Kráľovksý Chlmec

10802312

53,21

25.09.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

AQUA-VIVA, Košice

10787186

50,00

16.10.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

Jolana Ujháziová KORONA, V. Kamenec

10800271

385,00

20.10.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce

JBL spol. s.r.o., Veľký Horeš

46956735

53,21

30.10.2019

Mikuláš Kukó, starosta obce