Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 15)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2023 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi užívania nebytové priestory na tréningy športovcov klubu Odb.: Heiwa Dojo
Dod.: Obec Zatín
0 €
A17130336 Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu na účastnícky program Odb.: Obec Zatín
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0 €
ZD122303080701 Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Zatín
Dod.: MEDICAL - LEX s. r. o.
280 €
1/2023 Vykonávanie občianskych obradov prevádzkovateľom pohrebnej služby na pohrebisku v Zatíne Odb.: Obec Zatín
Dod.: Pohrebná služba
0 €
4 Úprava základnej zmluvy Odb.: Obec Zatín
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
1/2020 Poskytnutie služieb v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu Odb.: Obec Zatín
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
1/2007 Zber a likvidácia odpadu Odb.: Obec Zatín
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
Dodatok 1/2023 Zmena Odb.: Obec Zatín
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
NZ 1/2022 nájo Odb.: AGROTICCE, s.r.o.
Dod.: Obec Zatín
6 342.16 €
1/2022 Odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov Odb.: Obec Zatín
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
0 €
DS/059/2022 Dotácie Odb.: Obec Zatín
Dod.: Košický samosprávny kraj
3 006 €
3/22/EJM Nainštalovať kamerový systém Odb.: Obec Zatín
Dod.: Elitec s.r.o.
2 389.40 €
1422 300 Dotácie Odb.: Obec Zatín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
2/2022 SLSP Zriadenie účtu Odb.: Obec Zatín
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
1 Autobus Odb.: Zoltrans spol. s.r.o.
Dod.: Obec Zatín
3 000 €
Generované portálom Uradne.sk