Aktuality | Felhívás nyugdíjasoknak-Výzva pre ľudí v dôchodku

Értesítjük a község lakosságát,  hogy a nyugdíjasoknak és a rászorulóknak biztosítjuk a bevásárlást, vagy amire szukséguk van, hívják a kozségházát, vagy a polgármestert, telefonszám: 056/63 92 741, 0907 588 586

Informujeme obyvateľov, že obec poskytuje dôchodcom a staším ľuďom v hmotnej núdzi  pomoc pri nakupovaní aj v iných súrnych veciach.Volajte obecný úrad alebo  starostu obce na tel. čísle :  056/63 92 741, 0907 588 586

Zoznam aktualít