Aktuality | Sírhelyek - Hrobové miestá

Értesítés a sírhelyek bérleti szerződésének megkötési kötelezettségéről

Zétény község, mint a temető üzemeltetője, felhívja az érintettek figyelmét, hogy a 131/2010-es számú temetkezési törvény és a 4/2020-as számú általános érvényű önkormányzati rendelet alapján kötelező bérleti szerződést kötni minden sírhely használatáért.

Megkérjük az érintetteket, akik még nem kötötték meg a bérleti szerződést, hogy azt megtehetik személyesen a községhivatalban vagy írásban a községhivatal címére (Obec Zatín, Hlavná 241/45, 076 53 Zatín). A kérvénynek tartalmaznia kell az elhunyt nevét, születési, illetve elhalálozási dátumát, a szerződött fél születésiszámát, lakcímét és telefonszámát. Minden sírhelyre kötelező megkötni a bérleti szerződést és megtéríteni a bérlet díját, amely 10 éves időszakra érvényes.

Azokat a sírhelyeket, amelyekre nem lesz megkötve a bérleti szerződés, a község felszámolja.

Oznámenie o povinnosti uzavretia nájomnej zmluvy na hrobové miesto

Obec Zatín, ako správca cintorína, oznamuje občanom, že v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve a VZN č. 4/2020 sú povinní uzatvárať nájomné zmluvy na každé hrobové miesta.

Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú uzatvorené nájomné zmluvy, nech nahlásia potrebné údaje k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na obecný úrad osobne alebo písomne na adresu obecného úradu (Obec Zatín, Hlavná 241/45, 076 53 Zatín). V žiadosti musia byť uvedené meno zosnulých, dátum narodenia a úmrtia, rodné číslo nájomcu, adresa a telefonický kontakt. Každé hrobové miesto musí mať  uzatvorenú nájomnú zmluvu a zaplatený poplatok za nájom na 10 rokov.

V opačnom prípade obec pristúpi k zrušeniu hrobového miesta.

Zoznam aktualít