Aktuality | Dobrovoľná zbierka - Jótékonysági gyűjtés

OBEC ZATÍN

Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva vyhlasujeme

DOBROVOĽNÚ ZBIERKU

na obnovenie kultúrneho domu po požiari 

Veríme v spolupatričnosť ľudí!

ZÉTÉNY   KÖZSÉG   ÖNKORMÁNYZATÁNAK  FELHÍVÁSA

JÓTÉKONYSÁGI  SEGÉLYGYŰJTÉSRE

Az önkormányzat  döntése alapján  jótékonysági segélygyűjtést hirdetünk meg a

 „  Minden cent  számít” mottó jegyében 

                             a leégett kultúrház újraépítésére                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Számítunk az emberek összefogására!                                                                                                                                                                  

Vaše príspevky môžete darovať  / Adományaikat megtehetik           

         Prevodom   /  Banki utalással

Transparentný účet :   SK92 0900 0000 0051 7025 9173                                                 

 Názov účtu: Dom kultúry Zatín-Zétény-S.O.S

BIC SWIFT KÓD : GIBASKBX

Hotovosťou na obecnom úrade v Zatíne  / Készpénzzel a községi hivatalban

Zoznam aktualít