Aktuality | Uzávierka cesty - Útlezárás

OZNÁMENIE

Okresný úrad Trebišov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods.3, § 3 ods.2 písm. a) a § 4 ods. 1 zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 3 ods.5 písm. a) zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č.135/1961 Zb.)

povoľuje úplnú uzávierku cesty III. triedy – III/3695 v zastavanom území obce Zatín.

Obchádzková trasa je povolená po cestách I. a III. triedy a bude riadne vyznačená dočasným dopravným značením.

Termín uzávierky: odo dňa 01.01.2024 do 31.12.2024.

Autobusová doprava bude zabezpečená podľa platného cestovného poriadku pravidelnej autobusovej dopravy po obchádzkovej trase s meškaním.

ÉRTESÍTÉS

A terebesi járási hivatal közúti, közlekedési és távközlési osztálya, mint illetékes közigazgatási hatóság, a 2§ 3. bekezdése, a 3§ 2. bekezdése a) szerint és a 4§ 1. bek. 180/2013 sz. törvény szerint a helyi államigazgatás szervezéséről és egyes törvények módosításáról a 135/1961 sz. törvény alapján

elrendeli a III. osztályú – III/3695 számú út teljes lezárását Zétény község beépített területén.

Megengedett kerülőút az I. és III. osztályú utakon lehetséges, melyek megfelelően ki lesznek jelölve ideiglenes közlekedési táblákkal.

Útlezárás dátuma: 2024. január 1-től 2024. december 31-ig.

Az autóbuszközlekedés érvényes menetrend szerint történik, kerülő útvonalon, késéssel.

Zoznam aktualít