Aktuality | ÉRTESÍTÉS - OZNÁMENIE!!!

Figyelmeztetjük a lakosokat, hogy a szemételszállító vállalat 2024. április 15-től csak azokat a kukaedényeket ürítí ki, melyen található 2024-es matrica, ezért megkérjük a lakosokat, hogy fizessék be a szemétilletéket akár a zétényi községi hivatal pénztárába, akár a község számlájára. Azon személyek, akik a szemétilletéket a község számlájára fizetik be, a községhivatalban átvehetik a 2024-es évre szóló kukaedényre ragasztandó matricát.

Vážení občania, od 15.04.2024 nádoby na zmesový komunálny odpad neoznačené platnou nálepkou na rok 2024 nebudú vyvezené. Poplatok za vývoz zmesového komunálneho odpadu je možné po doručení platobného výmeru uhradiť bankovým prevodom alebo v pokladni obecného úradu. Po úhrade príslušného poplatku si môžu občania na obecnom úrade vyzdvihnúť platnú nálepku na rok 2024. Súčasne žiadame občanov, ktorí už majú zaplatený poplatok za vývoz zmesového komunálneho odpadu na rok 2024 a neprevzali si nálepku na obecnom úrade, aby tak vykonali čo najskôr.

Zoznam aktualít