Súčasnosť

2014.december 22-én  volt a hagyományos " FALUSI NAGYKARÁCSONY ".

7. decembra 2014 Mikuláš navštívil deti v obci Zatín
2014.december 7-én Zétényben járt a MIKULÁS


CSEMADOK KULTURÁLIS NAP Zétényben

A Bethlen Gábor Alap támogatásával

szép ünnepségre került sor a Bodrogközi Zétény településen. A CSEMADOK Zétényi helyi szervezete szeptember 28-án vasárnap ünnepi műsorral köszöntötte a CSEMADOK megalakulásának 65. évfordulóját. Az ünnepi rendezvényt Szakszon Anna elnöknő nyitotta meg. Ünnepi beszédében kiemelte a CSEMADOK fontos szerepét a szlovákiai magyarság hagyományainak , kultúrájának és nyelvének megőrzésében. Szaxon Zoltán polgármester is köszöntötte a kulturális nap résztvevőit és méltatta a helyi szervezet gazdag tevékenységét. Kopasz József , a Bodrogközi területi választmány elnöke, országos alelnök Emléklapot adott át az elnöknőnek a kultúrában kifejtett tevékenységéért ,valamint a magyarság közszolgálatában végzett áldozatos munkájáért. Hasonló elismerésben részesült Ripcsu Rudolf egykori járási CSEMADOK titkár. A megnyitó után felléptek a szomszédos települések éneklő csoportjai : Szentmáriáról a Gyöngyvirág, Vékéről a Őszirózsa , Bolyból a Búzakalász ének és tánccsoport , valamint a zétényi Bazsarózsa csoport.
Nagy sikert aratott bodrogközi táncaival a Cigándi Sarkantyús Néptáncegyüttes .
A délután záróműsora felemelő és szívet melengető volt: Vadkerti Imre és Zsapka Attila „ Szállj sólyom szárnyán „ című koncertje fergeteges volt, a közönség a zenészekkel együtt énekelt.
A résztvevők az előadás után megtekinthették azokat a szebbnél- szebb háziszőtteseket, amelyek a zétényi tájházban készülnek.
Szakszon Anna elnöknő mindenkinek megköszönte a Csemadok helyi szervezetében kifejtett munkát, a fellépőknek a műsort, s zárszavában a zenészek által is előadott dal szövegét emelte ki : „ Jó magyarnak lenni.”


 DEŇ MATIEK - ANYÁK NAPJA 2014


Oslava sa uskutočnila v nedeľu
11. mája 2014 o 16.30
v sále kultúrneho domu v Zatíne

V programe vystúpili :
žiaci miestnej ZŠ s MŠ , obecný detský a ženský spevácky súbor
Tešili sme sa na všetky mamičky a babičky, ktoré boli obdarované
kvetmi.

Minden édesanyát és nagymamát egy szál virággal
köszöntöttünk az ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉGEN 2014.május 11-én, vasárnap .
Felléptek a helyi óvoda és iskola növendékei, a helyi gyermek - és női énekkar.
Az ünnepséget a község polgármestere nyitotta meg, ünnepi beszédet az iskola igazgatónője mondott.

2012


V prvých júlových dní sa uskutočnili " Kultúrne dni bez hraníc " .
Na podujatiach sa okrem obyvateľstva zúčastnili aj delegácie z partnerských obcí z Maďarska a Rumunska.


Július első hétvégéjén került sor a "  Határtalan kulturális napok " rendezvényre.

Márai Sándor gondolatainak jegyében zajlottak Zétény községben  a „ Határtalan kulturális napok „ :
Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük,
lehetőségnek.Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová.
Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk
és csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út szövevényében, melyeken áthaladva végül
eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak az utolsó
pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt. 2012. július 8-án fontos esemény történt a két testvértelepülés –
Zétény és Csíkkarcfalva / Románia –Erdély / életében.
A testvértelepülési kapcsolat 10. évfordulója alkalmából Csíkkarcfalva egy székely kaput ajándékozott Zétény községnek, amelyet Csíkkarcfalva küldöttsége hozott el és adott át. Az ünnepséget a római katolikus templomban
tartott ökumenikus Istentisztelet előzte meg. A zétényi EURÓPA PARK adott helyszínt az ünnepélyes átadásnak, majd a székely kaput megszentelték az egyházak képviselői . János Géza, karcfalvi képviselő adta át az erdélyiek
üdvözletét és elmondta, hogy őszinte tisztelettel és szeretettel viseltetnek Zétény község minden lakosa iránt, ezért szerették volna a barátságot ily  módon is erősíteni. Szaxon Zoltán, Zétény község polgármestere köszönő szavaiban
ígéretet tett arra, hogy a testvértelepülési kapcsolatok lehetőségeit  a község és a lakosság javára fogja fordítani.

Az eseményt nagyra értékelte Jakab Elemér parlamenti képviselő is,
aki felszólalásában kiemelte a kulturális együttműködés fontosságát
és további sikereket kívánt a két település lakosságának. A rendezvényt
támogatta Szacsko Géza is , aki Kassa megye képviseletében volt jelen.
A két település ezután is folytatni kívánja ezt a barátságot a székely kapura
vésett gondolatok szellemében :
Őseidnek gyökeréhez , Nemzetednek szent hitéhez ,Ne légy hűtlen soha !

A „ Határtalan kulturális napok“ gazdag programmal várta a lakosságot :
a futballpályán a zétényi ifik és öregfiúk egyaránt „ labdába rúghattak „.
Őket a Zétényi Sportszervezet , a vendégeket a  Zétényi Latorca Vadászegyesület
hívta meg gulyáspartira. A programokat látogató
lakosságot a CSEMADOK és a Vöröskereszt szervezet tagjai  kínálták meg
frissítővel és pogácsával.
A kultúrotthon emeleti termében Tóth István doktor és Leczo István mérnök
nyitották meg a vadászegyesület nagyon gazdag és értékes kiállítását. 

A gyerekeket   - akik  ezen a héten  a CSEMADOK tábor lakói is egyben-   több
program is várta : Hazahívó és Bújócska címmel zenés műsor,
íjászbemutató  Porubszky Istvánnal és egyesületével a futballpálya alatti parkban,
majd  repülőmodellek röptetése következett Jáger Gábor irányításával.

Az esti HANGRAForgó nosztalgiabuliban mindenki meghallgathatta a
Régi Nagy Nosztalgia Slágereket a Kor-Zár együttes tagjaival
Benkó Ákossal és Zsapka Attilával, akikről bátran elmondhatjuk, hogy zenéjük
bármikor felér a manapság felkapott sztárok előadásaival.
Felejthetetlen élményt nyújtottak !

A „ Határtalan kulturális napok“ célja az volt, hogy értékeket közvetítsen
az emberek felé, hogy ebben a lemaradott régióban is közvetítve legyenek
magas szintű kulturális értékek, hiszen a mai fiatal generáció életét nagyban
meghatározzák az így szerzett élmények. 

Akciu Vyčistime si Slovensko aj v tomto roku vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.) a vyzvalo svoje rezortné organizácie, krajské a obvodné úrady životného prostredia, neziskové a mimovládne organizácie, ako aj základné, materské, základné, stredné a vysoké školy i súkromný sektor na zapojenie sa do tejto akcie....
Akcia bude   zameraná  na  zber odpadu, čistenie prírody a aktivity zvyšujúce ekologické povedomie obyvateľov Slovenska.

Községünk is kapcsolódik a Környezetvédelmi Miniszttérium felhívásához : Tisztítsuk  ki Szlovákiát !
Kérjük a lakosságot, hogy április hónap folyamán még jobban figyeljen oda környezetének szépítésére. Takarítsuk ki a lakóhelyünk közelében elterülő közterületeket is !

Az év kezdete:
- a község pályázatot nyújtott be a kultúrház felújítására
- felújítják az EURÓPA PARKOT
- delegáció képviselte községünket  Helvécián , március 15-én
- a község  a hangosbemondóban emlékezett meg a márciusi eseményekről

 2 0 1 1

Zétény község is bekapcsolódott abba a környezetszépítési , országos akcióba, amelyet Szlovákia Környezetvédelmi Minisztériuma
hírdetett  meg  " Vyčistíme si Slovensko " jelszóval. A környezetszépítési  és nagytakarítási  munkálatokba   bekapcsolódtak   a  közhasznú munkások, a sportszervezet tagjai , a helyi oktatási  intézmények  tanulói is  valamint  a község lakossága. .  Az   ifjúság és  a kisebb gyerekek is   bekapcsolódtak a programba , hiszen nagyon  fontosnak  tartjuk azt, hogy a jövő generációja saját   tapasztalatain   tanulja meg   tisztelni, szeretni   és  rendben    tartani a természetet és lakókörnyezetünket. 

2 0 1 0

AKTUALITY - AKTUALITÁSOK

Decemberben első ízben rendeztük meg a " Nagy falusi karácsonyt ". Műsorral mutatkoztak be a helyi óvoda és iskola növendékei , bemutatták a Magyar betlehemest, volt kiállítás, megvendégelés toroskáposztával , szórakozás. Obecné predvianočné slávnosti s kultúrnym programom a pohostením. 

 2010.október 24-én   a községben két rendezvény várta az érdeklődőket :

A 60 év feletti lakosokat a Nyugdíjasok találkozója  ,
a gyerekeket és szüleiket pedig a Mesehétvége rendezvény

Nyugdíjasok találkozója

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat.
A hajlott hátú jó anyákat.

A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek Titeket,
Szeressétek az öregeket.

Ezzel a szép verssel kezdődött a nyugdíjasok találkozója, amelyen Szaxon Zoltrán polgármester, Szakszon Anna, a kulturális bizottság elnöke, valamint Móricz Mónika , a helyi oktatási intézmény igazgatónője köszöntötte az egybegyülteket.
A helyi iskola és óvoda növendékei vidám műsorral örvendeztették meg a nyugdíjasokat.
A  vacsora előtt emléklappal és virággal  köszöntötték a jubilánsokat, majd minden nyugdíjas
ajándékot kapott.
Az ünnepség vidám mulatsággal zárult. 

Mesehétvége

Zétény község pályázaton 332 EUROT nyert a könyvtár bővítésére.
Az Iskolai  Könyvtári Világnap alkalmából ünnepélyessé tettük az új könyvek elhelyezését a könyvtárban: vásároltunk magyar – és szlovák nyelvű gyermekkönyveket,  romantikus könyveket és klasszikus írók könyveit is . Örültünk, hogy a gyerekek  és az olvasni szerető felnőttek is bekapcsolódtak MESEHÉTVÉGE
rendezvénybe  , amelynek a programja a következő volt :

1 .Minden gyerek kapott egy mesét
2. Annak illusztrációját beadhatta a versenyre
3. Őszi kiállítás rendezése
4. Ünnepség, az illusztrációk értékelése, ajándékozás
5. Új könyvek bemutatása
6. Könyvkölcsönzés
7. Válaszadás  Mesemanó kérdéseire - kifestőért

 IX. DNI  OBCE   -   Beszámoló a  FALUNAPOKRÓL


V tomto roku prebehli  IX.  DNI OBCE v Zatíne
v znamení
777. výročia založenia obce ako aj
80. výročia vzniku športovej organizácie .

V Zatíne ani tento rok nechýbali nové nápady  ...
Zétényben az ötletekből idén sem volt hiány …
Hlavnú úlohu zohrala  kultúra a šport.

Udalosti sa začali 3. júla 2010, v sobotu, v Európskom parku v centre dediny slávnostným umiestnením vyrezávaného stĺpu (kopjafa), ako znamenia uzavretia zmluvy o bratstve so Serbiou – mestom Vršac.
 Ďalšou udalosťou bola výstava obrazov mladého talentovaného maliara pochádzajúceho z Kráľovského Chlmca, Kristiána Fazekasa, ktoré mohli návštevníci obdivovať počas celého dňa.
V sobotu večer prevládala talianska nálada, ktorú nám priniesli členovia Medzibodrožskej divadelnej skupiny, hrou od Goldoni- Kiss Csaba: Vejár.
Najväčšou športovou udalosťou v sobotu bol zápas medzi detským mužstvom a mužstvom dorastu. Okrem toho organizovali členovia pedagogického zboru za pomoci členov športovej organizácie športové hry a súťaže pre deti.
Nedeľa, 4. júl 2010, začala ako obvikle svätou omšou. Po skončení omše  hostia  a občania mohli navštíviť píchu dediny, dedinské múzeum (Tájház).
Popoludní sa o dobrú náladu postarala ľudová skupina s vedením Setét Béla, ktorá nám pripravila zostavu ľudových piesní pod názvom „Jó ebédhez szól a nóta” a ženský spevácky zbor zo Svätej Márie: „Gyöngyvirág”.
Organizátori sa postarali aj o pohostenie účinkujúcich ako aj návštevníkov dobrým gulášom. Pre deti boli pripravené lístky na zmrzlinu, ktorú dostali pri návšteve miestnej cukrárne.
Pred najväčšou športovou udalosťou dňa vedúci športovej organizácie predviedol slávnostný prejav na počesť 80. výročia založenia športovej organizácie. Potom nasledoval zápas medzi súčasným mužstvom Zatína a mužstvom veteránov.
Najväčšou udalosťou dňa bolo vystúpenie maďarského mladého muža Erdős Csaba, a jeho spoločníkov, ktorý nám predviedli neuveriteľné akrobatické vystúpenie na motorkách.
Okrem týchto udalostí aj deti mali opäť zabezpečený program. „HARIBO” im zabezpečili kúzelnícke show, ktoré očarilo nielen ich, ale aj ich rodičov. Okrem toho medzi ich obľúbený program patril aj ohýbanie balónov.
Keďže tento rok prebiehala oslava dedinských dní v Zatíne v znamení športu organizátori sa rozhodli, že budú venovať čas aj zdravému životnému štýlu. V miestnosti miestnej knižnice si mohli záujemcovia dať odmerať krvný tlak, cukor, váhu a v závislosti od výsledkov dostali zdravotné poradenstvo.
Na záver bola usporiadaná zábava pred kultúrnym domom, kde sa o dobrú hudbu postarali DJ z maďarska a karaoke show, ktorú nevynechali ani najmenší ani najväčší. Oslava bola ukončená ohňostrojom.
Starosta obce, Zoltán Szaxon, by sa chcel touto cestou poďakovať všetkým, ktorý pomohli uskutočniť a usporiadať IX. dedinské dni Zatína.
Bohužiaľ aj obyvatelia tejto obce prežili veľa ťažkostí kvôli nepriaznivému jarnému počasiu a práve preto uviedol ako svoju poslednú myšlienku starosta obce, Zoltán Szaxon, že: „Bolo dobré vidieť, že obyvatelia obce držali spolu aj v ťažkých časoch a že sa podarilo aj IX. dedinské dni Zatína spoločne zorganizovať a spolu sa im tešiť a oslavovať.“

Zétényben az ötletekből idén sem volt hiány …

Nyilván mondhatjuk, hogy a nyár a falunapok évszaka. Mára szinte kialakult egyfajta „ időrend”, hogy melyik község mikor tartja ezt az eseményt.
Zétény község kilenc évvel ezelőtt július első hétvégéjét választotta ki ennek az eseménynek a megrendezésére. Úgy tűnik, hogy a döntés jó volt. A község mindig eredeti ötletekkel, kellemes időjárástól kísérve tartja ezeket a napokat, szinte példát adva más közösségeknek.
Ebben az évben a IX. Zétényi Falunapok eseményei a község 777. valamint a Sportszervezet megalakulásának 80. évfordulója jegyében zajlottak.
A főszerep ismét a kultúráé és a sporté volt .
Az események 2010.július 3-án , szombaton kezdődtek a delegációk fogadásával. Az olvasók előtt talán már ismeretes az a tény, hogy a községnek minden magyarok által lakta szomszédos álammal van baráti kapcsolata : Ukrajnával, Magyarországgal, Romániával és Szerbiával. Erről tanúskodik a faluban található Európa park, amelyben a baráti települések címereivel díszített kopjafákat lehet megcsodálni. Ebben a parkba került ünnepélyes keretek között elhelyezésre a verseci ( Szerbia ) kopjafa abból az alkalomból, hogy hivatalosan is megköttetett a testvértelepülési  szerződés.

Az eseménysorozat   egy   kiállítás  megnyitásával   folytatódott : ezúttal a királyhelmeci születésű Fazekas Krisztián, 21 éves alkotó festményeit csodálhatták meg a látogatók. Kitartó és szorgalmas, tehetséges fiatalembert ismerhettünk meg , akinek komoly elképzelései vannak a jövőjéről, a művészetekről, a festészetről. Képei szépek, kellemesen hatottak a látogatókra. Figyelemre méltó az az akarat, amellyel fiatal kora ellenére már most bizonyítani akarja, hogy a fiatal generáció is kamatoztatja tehetségét és tenni szeretne valami jó dolgot a szebb jövőért a művészetek segítségével. 

Hasonló elképzeléseket és gondolatokat közvetítenek a Bodrogközi Színjátszó Csoport tehetséges tagjai is, akik szombaton este léptek fel községünkben és a közönség nagy elismeresének örvendhettek. Igazi olasz hangulatot varázsoltak a színpadra, ugyanis Goldoni - Kiss Csaba : A legyező című darabját vitték színre. A történet egy hányatott sorsú legyező kálváriája, mely szerelmesek, ellenségek, urak, szegények, jók és rosszak között cserél gazdát időről időre. A csoport ezzel a darabbal is a közönség igényes szórakoztatását célozta meg.

 A szombati nap sem maradt sportesemény nélkül : a zétényi futball - klub gyermek- és ifjúsági csapatai mérkőztek egymással. Immár hagyományosan a gyerekeknek szerveztek sportversenyeket a helyi oktatási intézmények pedagógusai és alkalmazottai a sportszervezet tagjainak közreműködésével. A nagy meleg ellenére a gyerekek élvezték a játékot és a sportolást. A cél éppen ez volt: rávezetni a gyerekeket arra , hogy hogyan lehet játékosan, örömmel közelíteni a sport felé, amely az egészséges életmód elengedhetetlen része

A vasárnapi program július 4-én gazdagra és vidámra sikerült.

Az ökumenikus Istentisztelet után az érdeklődők ellátogathattak a Tájházba, amely a falu egyik büszkesége, hiszen a múltunk egy szeletét őrzi és adja tovább a jövő generációjának.
A vasárnap délutáni események a futballpálya és a kultúrotthon környékére összpontosultak, s éppen ez adta meg a nap hangulatát: mindenki együtt lehetett családtagjaival, ismerőseivel és barátaival, miközben élvezhette a gazdag programot : „ Jó ebédhez szól a nóta „ - a nótakedvelők a magyarországi Setét Béla és népi zenekarának fellépését hallgathatták, nótázhattak és mókázhattak , mint ahogyan azt meg is tették a Szentmáriai „ Gyöngyvirág „ asszonykórus segítségével, akik fellépésükön túl igazi hangulatot varázsoltak jókedvű nótázásukkal, bátorítva ezzel a többi vendéget is.

Közben a lakosság megvendégelésére is odafigyeltek a szervezők, a vendégeknek készült az illatos és finom gulyás, akinek kedve volt hozzá, az megnézhette a kiállítást, a gyerekek pedig fagyijegyet kaptak s ellátogathattak a cukrászdába is.

A sportszervezet vezetője közben ünnepi beszédet mondott a Sportszervezet megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére megnyitva ezzel a sportdélutánt, ahol a jelenlegi futballcsapatok és egykori zétényi futballisták és öregfiúk mérhették össze erejüket. Ez a délután nem igazán a versenyzésről, hanem inkább a nosztalgiázásról, az „ öregfiúk „ és a delegációkból kikerült focit szeretők találkozásáról szólt. A cél éppen ez volt: hogy találkozzon a fiatal generáció a sokat tapasztalt „öregekkel „ és egy kellemes lakoma mellett azok átadják tapasztalataikat, legszebb élményeiket, amelyeket csak a sport , a foci tud nyújtani. 

A legnagyobb várakozás a budapesti Erdős Csaba motoros kaszkadőr bemutatkozását övezte. Egy szimpatikus fiatalemberrel és motoros társaival találkozhattak az érdeklődők. Erdős Csaba streetfighter, dragversenyző és motoros kaszkadőr , többszörös országos és nemzetközi bajnok. Mikor megkérdezték Tőle, hogy mit is jelent a streetfighter, így választolt:
"Tulajdonképpen egy minimum 600 köbcentis, és minimum 2 hengeres utcai motor kell hozzá, hiszen ezeket a mutatványokat cross-motorokkal lényegesen könnyebb megcsinálni...Egy látványos bemutatóhoz egy legalább 250 méter hosszú sima asztfaltútra van szükség."Hobbyja még a motor- és drag autók építése is.( egy saját készítésű autót is kiállított a helyi cukrászda épülete előtt , amelynek adatai különösen a fiatal fiúkat és a férfi nézőket kápráztatták el ) .Immáron 31 éve motorozik, 27 éve versenyez is.A vakon egykerekezés abszolút világrekordja az ő nevéhez fűződik:180 km/h, 1,5 km, fekete csuklyában.

A gyerekek vasárnap sem maradtak program nélkül : a „ HARIBO „ interaktív bűvész-show nem csak a kicsiket, de szüleiket is elvarázsolta. A lufihajtogatás is a kedvenc foglalkozások közé tartozot ezen a délutánon: sok kisgyerek térhetett haza lufiból készült virággal vagy kedvenc állatfigurával. 

A  IX. Falunapok a sport jegyében is zajlottak, ezért a szervezők úgy gondolták, hogy ezen a napon érdemes egy kis időt szentelni az egészséges életmódnak, a betegségek megelőzésének is. Így jött az ötlet, hogy a nagyon reprezentatívan berendezett helyi könyvtár erre a napra egészségügyi tanácsadóvá változzék : az érdeklődők megmérethették cukorszintjüket, vérnyomásukat, súlyfeleslegüket és az eredményektől függően egészségügyi tanácsokat kaptak további életmódjukat és táplálkozási szokásaikat illetően.

Magyarországi lemezlovasok zenéltek az utcabálon, amely a kultúrház előtt volt megrendezve és sohasem sikerült még olyan jól, mint az idén. A meglepetés erejével hatott a résztvevőkre a karaoké show, amely mindenkit elvarázsolt, kicsik és nagyok együtt énekelték a dalokat a kivetített szövegek segítségével. Szponzorok segítségével nagyon látványos tüzijátékkal zárulhatott a gazdag IX.falunapi programsorozat.
Zétény község önkormányzata kitett magáért a színvonalas programok érdekében. Szaxon Zoltán polgármester szerint sikerült megszólítani a lakosokat, a közhasznú munkásokat, , a társadalmi szervezeteket , a helyi vállalkozókat és szolgáltatásokat valamint a szponzorokat , akik besegítettek a szervezésbe, hogy anyagilag és tartalmilag is minden zökkenőmentes lehessen. Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki ebben segítette a IX. Zétényi falunapok szervezését.


Zárógondolatként...


Szaxon Zoltán polgármester zárszóként elmondta , hogy a tavaszi időjárás okozta gondokkal községünk polgárainak is meg kellett küzdenie. Sokan és sokszor kivették részüket a saját és a közös problémák megoldásából az árvízveszély idején.
Községünk önkormányzata a nehézségek ellenére úgy döntött, hogy a hagyományok megtartása mellett és köszönet képpen idén is megrendezi a Falunapokat, amelynek keretén belül arra törekedtünk , hogy szerényebb programokkal, de mindenkinek lehetősége legyen egy kis szórakozásra. Szerettünk volna minden korosztálynak megfelelni , ahogy azt a megvalósult programok is mutatják.
Jóleső érzés volt látni , hogy községünk lakossága a bajban összetartott, a IX. Zétényi Falunapokon pedig igazi közösségként együtt tudott ünnepelni és szórakozni minden résztvevő.

M Á J U S 

A   községben   ünnepi   műsorral  köszöntötték  az   édesanyákat 
Anyák napja alkalmából.  Felléptek  a  helyi  oktatási intézmények
növendékei, a  Bolyi MTNY  Alapiskola  diákjai , valamint a " Bejle "
hagyományőrző csoport Bélyből. Az édesanyákat egy szál virággal
köszöntötték.

14. novembra 2009 sme  privítali  dôchodcov našej obce.
Žiaci miestnej  školy  slávnostným programom pozdravili prítomných.
Po  slávnostnom  privítaní  boli  dôchodcovia pohostení a obdarovaní.
Stretnutie sa uskutočnilo  v dobrej  nálade  vďaka perfektnej príprave
zo strany zastupiteľstva obce ako  aj  účinkujúcej  hudobnej skupine
Nosztalgia  z Kráľovského Chlmca 

Községünkben 2009.  november  14-én    köszöntöttük a nyugdíjasokat
-  a helyi oktatási intézmények ünnepi műsorával, ünnepi  köszöntővel,
megvendégeléssel és ajándékozással. Az ünnepség meghitt hangulatban,
jókedvvel telt el,  köszönhetően az önkormányzat igyekezetének,  valamint a
Királyhelmeci Nosztalgia énekegyüttesnek, s természetesen  a sok jókedvű,
örökifjú nyugdíjasnak.

V auguste  sa  v  dobrej nálade  stretlo publikum  s  účinkujúcim spevákom Balázs Pali
z Maďarska

2009 augusztusában  magyarországi vendégművésszel találkozhatott a zétényi közönség.

TÁBOR 2009


2 . až  8. júla 2009 prebehol  III. ročník Medzinárodného detského tábora  detí  Karpatskej kotliny  v organizovaní obce Zatín . Zúčastnilo sa    10  detí  z  našej   obce  a  40   študentov z  Maďarska, Rumunska , Ukrajiny a Srbska.
Ďalší záujemcovia  o tábor  sa mali možnosť zúčastniť  detského tábora usporiadaného  základnou organizáciou  CSEMADOKu. Tábor  bol  podporovaný Ministerstvom kultúry.
Galéria fotografií z táborového života:
2009.július 2 - 8. között zajlott Zétényben a III. Nemzetközi KÁRPÁT-MEDENCEI DIÁKTÁBOR,  amelynek
résztvevői a zétényi gyerekeken kívül a testvértelepülések diákjai voltak :  Magyarországról a helvéciaiak, Románia-Erdélyből a csíkkarcfalvaiak, Kárpátalja -Ukrajnából a jánosiak , Szerbia-Vajdaságból a  verseciek. A   tábor   idején a  község többi   diákja a   CSEMADOK - tábor  rendezvényeibe kapcsolódott be ,  amelyet támogatott a SZK Kulturális Minisztérium is.

TÁJHÁZ - avatás


2009. július 5-én átadásra került a TÁJHÁZ, amely a Templomsoron , a Bűti - féle házban van kialakítva. Az avató ünnepség a Falunapok keretén belül volt megvalósítva , amelyen a lakosságon kívül résztvettek a testvértelepülések küldöttségei is. Ünnepi beszédet mondott Szakszon Anna, Szaxon Zoltán polgármester, Zvolenszky Gabriella - a Bodrogközi és Ung-vidéki Kulturális Központ igazgatónője , valamint Köteles László parlamenti képviselő. 

TÁJÉKOZTATÁS
Ha Ön szeretné megtekinteni tájházunkat, akkor keresse fel a községi hivatalt,
ahol ebben a segítségére lesznek.  Minden látogatót szeretettel várunk.

Magyarország Oktatási Minisztériuma támogatja azt a programot, amelynek célja megismertetni gyermekeinket a régi népi foglalkozásokkal, a hagyományt fellelni, megörizni, továbbadni.
Ennek jegyében zajlanak a játszóházi   rendezvények 2009 tavaszán.

Március 13-án este tartotta évzáró gyülését a helyi CSEMADOK szervezet . A gyülés elsö részében a résztvevök megemlékeztek  az 1848-49-es márciusi eseményekröl , majd Szakszon Anna elnöknö méltatta a CSEMADOK jelentöségét annak kapcsán, hogy 2009-ben  60 éve alakult meg a CSEMADOK. A beszámolókat kötetlen beszélgetés és megvendégelés követte.
A müsorban fellépett a Királyhelmeci Apolló táncegyüttes a palotással, elhangzott egy vers és egy ünnepi köszöntö.

Obec Zatín

Obec Zatín je členom Prírodnej rezervácie Krátke Tice.
V obci sa nachádzajú rímskokatolícky kostol, Modlitebňa reformovanej cirkvi a Obecný dom, ktoré tvoria dominanty obce. V obci sa nachádza ZŠ s materskou školou s právnou subjektivitou.
Pôsobia rôzne spoločenské organizácie ako : Csemadok, DPO – Dobrovoľná požiarna ochrana a poľovnícke združenie „LATORICA“. , TJ Družstevník Zatín
Je tu kaderníctvo, otvorené každý štvrtok od 8.00 do 16.00 hod.
V obci sa nachádza Obecná knižnica s 2500 knižnými titulmi, kde má verejnosť možnosť vzhliadnuť kultúrno - historické dedičstvo obce. V knižnici sú umiestnené 4 počítače s prístupom internetu.
V obci sa nachádza Dom smútku /1994/
Tradičné podujatia obce
Dni obce , Detský tábor , Fašiangový karneval, privítanie Mikuláša, tvorivé dielne, športové súťaže,plesy , zábavy, koncerty v kostole, výstavy , Deň matiek, Deň dôchodcov, tzv. Ženské akcie , aerobik, súťaž v kartách "máriaš " , návšteva divadla , predstavenia umelcov a pod.
Pred budovou obecného úradu sa nachádza EURÓPA PARK , v ktorom je umiestnený OBELISK , ktorý nám darovala obec z Maďarskej republiky - HELVÉCIA . Na druhej strane parku sa nachádza pamätník II. svetovej vojny.
O všetkých akciách vedieme bohato - ilustrovanú kroniku.
Naše plány na rok 2008:
Obnovenie budovy Domu smútku
Výmena autobusovej zástavky
Vypracovanie projektov na získanie finančných prostriedkov z EU fondov
Ďalšie skrášľovanie verejnej zelene

ZÉTÉNY

Zétény község a Kelet-Szlovákiai síkság déli részén található, 100 m tengerszint feletti magasságban, 2178 hektáron terül el. A falu a Ticce mellett terül el, a falu tagja a Tice környezetvédelmi rezervátumának. 2005-ben lakosainak száma 788. A Tőketerebesi járás és ezáltal Kassa megye közigazgatásához tartozk. Közel van az ukrajnai és a magyarországi határ.
A községben római-katolikus, református és Jehova tanúi közösségek léteznek.
A tömegszervezetek közül megemlíthető a CSEMADOK , a sportszervezet , az öreg fiúk sportszervezete, az önkéntes tűzoltók szervezete és a vadásztársulat.
Közös igazgatású, jogalanyisággal rendelkező óvoda és általános iskola van a faluban.
Minden csütörtökön nyitva van a fodrászüzlet reggel 8.00-tól 16.00-ig.
Működik a könyvtár, ahol jelenleg egy állami projekt keretén belül internetes hálózattal ellátott számítógépes hozzáférhetősg található. Az érdeklődők 4 gépen dolgozhatnak, tájékozódhatnak.
Hagyományos rendezvényeink : falunapok - július első hétvégéjén,gyerektábor - július első hetében
Gyermekrendezvények : farsangi maszkabál, játszóházak, sportnapok, Mikulásváró ünnepség
Egyéb : Templomi koncert, Március 15 - emlékünnep, Anyák napja , Sportrendezvények , Bálok , Női akciók - csak nőknek , aerobik, máriás - kártyaverseny , Öregek napja, színházi előadások , kiállítások
A községháza épülete előtt van az EURÓPA PARK, amelyben a magyarországi HELVÉCIA testvértelepüléstől kapott OBELISZK van elhelyezve. A park 2008-ban lett kibovítve a testvértelepülések címereit ábrázoló kopjafákkal . A park másik részében a II. világháborús emlékmű található.
Minden eseményről gazdagon illusztrált krónikát vezetünk.

TÁJHÁZ - avatás

TÁJHÁZ - avatás
TÁJHÁZ - avatás
TÁJHÁZ - avatás
TÁJHÁZ - avatás
TÁJHÁZ - avatás
TÁJHÁZ - avatás
TÁJHÁZ - avatás
TÁJHÁZ - avatás
TÁJHÁZ - avatás